Het advocatenkantoor behaalde op 29 januari 1998 een ISO-9002 Certificaat.

De Certificatie gebeurde door het Certificatiebureau Det Norske Veritas. Te raadplegen op www.dnv.com.

De scope van het certificaat luidt:

                        Juridische Dienstverlening en Gerechtelijke Bijstand

Het opzetten van een kwaliteitssysteem heeft als doel de interne organisatie te controleren alsook vertrouwen te geven aan de cliŽnten over de werking en de organisatie van het advocatenkantoor.

Het kwaliteitssysteem bestaat uit een volledig georganiseerde en beschreven systeem. De documentatie van het beschreven kwaliteissysteem bestaat uit:


Kwaliteitshandboek:
Het kwaliteishandboek omvat de belangrijkste uitgangspunten en algemene richtlijnen voor het kwaliteitssysteem van het advocatenkantoor.

Processen:
In processen worden de primaire processen uitgewerkt en schematisch weergegeven.

Procedures:
In de procedures worden de uitgangspunten en richtlijnen, die betrekking hebben op activiteiten waar meerdere afdelingen in het advocatenkantoor bij betrokken zijn, uitvoerig omschreven.

Werkinstructies:
In de werkinstructies zijn alle uitgangspunten en richtlijnen met betrekking tot specifieke handelingen nader uitgewerkt.Dit Certificaat garandeert dat de organisatie van het kantoor volledig in kaart is gebracht en dat het kantoor functioneert volgens gedocumenteerde kwaliteitsprincipes.

De interne kwaliteitsopvolging en de speciale feed-back software zorgen ervoor dat alle opmerkingen corrigerende of preventieve maatregelen tot gevolg hebben. Om de drie maanden voert een externe Kwaliteitsmanager een interne audit uit en om de drie jaar controleert het Certificatiebureau de werking van het kantoor.

Kortom, het ISO 9002 Certificaat geeft U de garantie voor een vlekkeloze organisatie.