Van Mieghem & Partners BVBA ontstond op 26.12.1989 door de inbreng van de advocatenpraktijk van Mter. Dirk Van Mieghem, advocaat aan de Balie van Antwerpen. Deze burgerlijke vennootschap in de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid is ingeschreven in het Handelsregister van Antwerpen, in het Register van de Burgerlijke Vennootschappen, onder nummer 507.

Het kantoor heeft zich gaandeweg toegelegd op het invorderen van openstaande verzekeringspremies en facturen langs gerechtelijke weg of samengevat: de Gerechtelijke Invordering.

Eťn van de belangrijkste doelstellingen bij het invorderen is een voor de cliŽnt zo gunstig mogelijke verhouding resultaat / kosten te bereiken. Dat kan op drie manieren:

1. In de minnelijke fase: door de insolvabiliteit op te sporen
2. In de gerechtelijke fase: door een bijzondere procedure toe te passen
3. In de uitvoeringsfase: door de kosten van de gerechtsdeurwaarders strikt te controleren

1. Minnelijke fase: is de schuldenaar solvabel?

Indien een schuldenaar niet reageert op de aanmaning van het kantoor, dan volgt niet meteen een dagvaarding. Wij vragen eerst een gerechtsdeurwaarder een aanmaning te versturen en vervolgens een solvabiliteitsonderzoek uit te voeren.

Alleen als de schuldenaar waarschijnlijk solvabel is, adviseren wij een procedure op te starten. Bij insolvabiliteit raden wij aan het dossier zonder meer af te sluiten

2. Gerechtelijke fase: kostenbesparende procedure

Een bijzondere, kostenbesparende procedure is de Summiere Rechtspleging (SRP) (artikelen 1338 tot en met 1344 van het Gerechtelijk Wetboek).

De schuldeiser kan deze schriftelijke procedure inleiden voor de Vrederechter met een ťťnzijdig verzoekschrift, zonder tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder en zonder oproeping van de partijen om te verschijnen op een openbare terechtszitting.

De Summiere Rechtspleging is slechts mogelijk als de vordering de betaling van een geldsom van maximaal 1859,20 EUR betreft en steunt op een document dat van de debiteur uitgaat (ondertekend verzekeringscontract, ondertekende bestel- of leveringsbon, enz.).

Deze procedure levert aanzienlijke besparingen op. Een ťťnzijdig verzoekschrift kost slechts 32,02 EUR: 4,76 EUR voor de aangetekende brief met ontvangstbewijs en 27,27 EUR voor het rolrecht. Een dagvaarding voor dezelfde invordering kan tot 5 maal meer kosten.

Deze procedure voorkomt dat het resultaat van de solvabele dossiers volledig wordt uitgehold door de kosten van de insolvabele dossiers.

3. Uitvoeringsfase: onnodige kosten vermijden

In de loop der jaren werd een netwerk van gerechtsdeurwaarders opgebouwd. Zij kunnen onmiddellijk, waar ook in BelgiŽ, tot de uitvoering van een beschikking of een vonnis overgaan.

In overleg met deze gerechtsdeurwaarders werden zeer strikte richtlijnen opgesteld voor de uitvoering van een beschikking of een vonnis. Tijdige detectie van de insolvabiliteit krijgt daarbij voorrang om de kosten zoveel mogelijk te beperken.