1. CliŽnt
 
Client code:Uw.referentie: *
Naam+rechtspersoon: *Contactpersoon:
Straat+nummer: *Telefoon:
Postcode+gemeente: *E-mail:
BTW-nummer: *Rekeningnummer:
 
  2. Debiteur
 
Naam+rechtspersoon: *Contactpersoon:
Straat+nummer: *Telefoon:
Postcode+gemeente: *BTW-nr./geb.datum:
 
  3. Vordering
 
Totaal bedrag openstaande facturen: *
Totaal bedrag betalingen of kredietnota's:
Totaal verschuldigd saldo in hoofdsom:
Opmerkingen over deze debiteur of vordering:
 
  4. Aantal bijlagen over te maken:   
 
1. Rekeninguittreksel van deze debiteur:
2. Kopie van de facturen en kredietnota's:
3. Kopie van de ingebrekestelling(en):
4. Kopie van eventuele protesten van Uw klant:
5. Kopie van Uw algemene verkoopsvoorwaarden:
6. Bijlage rekeninguittreksel excel spreadsheet: